Stichting Cambodia-Dutch wil bij deze alle mensen bedanken die ons hebben gesteund en ons nog steeds ondersteunen. Ook danken wij alle financiële donateurs en iedereen die ons helpt met betrekking tot materiële ondersteuning. Verder willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en samenwerking met onze organisatie. Help ons mee Cambodja een mooie toekomst te geven!

Stichting Cambodia-Dutch
Strobloemstraat 17
5643JW Eindhoven (NL)

Telefoonnummer: +31 (0)6 51105340

CONTACT/MAIL

ANBI : 8195 41 552 | KvK : 17227679

Stichting Cambodia-Dutch is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor donaties voor particulieren aftrekbaar zijn, kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/giften

Rekening : 56 24 08 525 | IBAN code: NL04ABNA0562408525
BIC / Swiftcode : ABNANL2A | Bank : ABN-AMRO | Filiaal / Department : Eindhoven

Wilt u ons machtigen? Dat kan eenvoudig via ons machtigingsformulier.

U kunt ook gebruik maken van Paypal. Klik op het logo en ga direct naar onze account!

Aantrekkelijke belastingaftrek bij vijf-jaren-overeenkomst

Bent u donateur of wilt u donateur worden, dan is het heel aantrekkelijk om dit in een overeenkomst vast te leggen van minimaal 5 jaar.

De belasting wil je supporten!

Wist je dat je als je een overeenkomst opstelt met onze ANBI Stichting om 5 jaar een vast bedrag te doneren , dat je dat dan volledig van de belasting kan aftrekken? De drempel die normaal geldt voor het aftrekken van giften( 1% van je verzamelinkomen) vervalt dan en je hoeft niet meer naar de notaris om een overeenkomst op te stellen.

Kijk voor meer informatie bij de Belastingdienst of bereken hier je aftrek.

Let op! Stuur twee exemplaren van de ingevulde overeenkomst naar: Stichting Cambodia-Dutch, Strobloemstraat 17, 5643JW Eindhoven. je krijgt dan één door ons ondertekend exemplaar retour voor je belastingaangifte.