Sinds 2006 werkt Cambodia-Dutch Organization in de prachtige natuurlijke omgeving van het authentieke dorpje Phoem CHHUK (je spreekt het uit als Tsjoe). Chhuk ligt 30 kilometer ten zuiden van de stad Siem Reap (bij Angkor), waar traditionele rijstboeren en hun families onder eenvoudige omstandigheden wonen. De dorpsbewoners van Chhuk leven nog zonder elektriciteit en/of andere moderne hulpmiddelen, in de zeer eenvoudige, maar traditionele hutjes.

In 2006 was er in het dorp één stenen schoolgebouw, voorzien van twee leslokalen, waarvan er maar één in gebruik was. Het tweede leslokaal werd door de lerares gebruikt als opslagruimte. Op het braakliggende schoolterrein stond een oude houten schuur die dienst deed als schoolgebouw. Dit gebouw stond echter op instorten en moest spoedig vervangen worden. Verder was er voor de meeste bewoners van Chhuk geen schoon drinkwater, wat de oorzaak van veel lichamelijke klachten bleek te zijn. De weinig aanwezige pompen waren veelal stuk en moesten in de meeste gevallen vervangen worden. Het gebrek aan medische zorg was voor veel bewoners van Chhuk een groot probleem, want het dichtstbijzijnde ziekenhuis was in Siem Reap en de kosten voor eigen rekening.

In Chhuk zijn we in 2006 als organisatie gestart met het geven van gratis Engelse les en hebben hiermee de basis gelegd van datgene waar we tegenwoordig voor staan. Inmiddels hebben we diverse projecten in Chhuk en omgeving met succes voltooid en hebben we buiten enkele schoolgebouwen een medische post voor de bewoners gerealiseerd.

[/two_third] [one_third]Kinderen Chhuk[/one_third]

[hr_invisible]

Projecten in Chhuk en omgeving

[hr_invisible]

De school in Chhuk

[one_third first]Leerlinge Chhuk oude school[/one_third] [two_third]

Toen we in 2006 in Chhuk als organisatie zijn gestart met het geven van gratis Engelse waren de bestaande gebouwen voor een groot deel in een erbarmelijke staat en werden de weinige lessen maar mondjesmaat bezocht door de leerlingen van de school.

Er was in het dorp alleen deze ene school. Op het terrein stond één stenen schoolgebouw, voorzien van twee leslokalen. Van het gebouw was maar één leslokaal in gebruik, want het tweede leslokaal werd door de lerares gebruikt als opslagruimte. Op het braakliggende schoolterrein stond verder nog een defecte waterpomp en een oude houten schuur die op dat moment ook dienst deed als schoolgebouw.

Dit gebouw stond echter op instorten en moest spoedig vervangen worden. Twee ondersteunende palen waren helemaal verrot en zouden het niet meer lang houden. De schoolbankjes verkeerden in dezelfde erbarmelijke staat. Verder was er niets aan lesmateriaal in de klaslokalen aanwezig. Hetzelfde gold voor het schoolterrein, zoals ook deels voor het stenen schoolgebouw. De kale leslokalen dienden destijds als speelterrein van de kinderen.

In de daarop volgende jaren hebben we de school uitgebreid met een tweede stenen gebouw, is een deugdelijke waterpomp geplaatst en is een toiletgebouw en een opslagruimte gebouwd. Hiermee hebben we de basis gelegd van datgene waar we tegenwoordig voor staan en zijn er inmiddels diverse projecten in Chhuk en omgeving bijgekomen.

[/two_third]

[hr_invisible]

[one_third first]Bouw school Chhuk[/one_third] [one_third]Toilet school Chhuk[/one_third] [one_third]Nieuwe school Chhuk[/one_third]

[hr_invisible]

Feiten & Sponsoren Chhuk’s school

2006: Cambodia-Dutch geeft sinds 2006 GRATIS Engelse Les en is eind 2008, met steun van het Mill Hill College en Stichting Wilde Ganzen, met de bouw van een nieuw tweede schoolgebouw gestart in het dorpje CHHUK, wat sinds 02-2009 in gebruik is. Cambodia-Dutch Organization werkt aan oplossingen voor waterproblemen, werkt aan medische oplossingen in de commune en voor de toekomst werken we nu al aan werkgelegenheid.

2008: In oktober 2008 zijn we gestart met de bouw van een nieuw schoolgebouw, wat het oude houten schooltje moest gaan vervangen.

2009: Sinds 02-2009 heeft het dorp een 2 stenen klaslokaal en een opslagruimte erbij. Dankzij steun van Wijngaard Hees, het Mill Hill College uit Tilburg en Stichting Wilde Ganzen heeft CDO dit samen met de bewoners kunnen bouwen!

[hr_invisible]

Het vrijwilligershuis in Chhuk

[one_third first]

Voor onze vrijwilligers hebben ons “Cambodia-Dutch house” gebouwd, van waaruit men makkelijk naar de school en de medische post kan komen.

Om optimaal met de commune betrokken te zijn leef je als vrijwilliger midden in het dorp Phum Chhuk in dit vrijwilligershuis. Dit typische Khmer huisje is enkele jaren geleden door de CDO samen met de dorpsbewoners helemaal opgeknapt, maar is voor westerlingen nog steeds zeer basic. Er wordt o.a. nog gekookt op vuur, is er alleen een accu voor het licht aanwezig en douchen gaat nog ouderwets met behulp van een pannetje en een waterbak.

Ga voor meer informatie over vrijwilligerswerk in Chhuk hier naar onze vrijwilligerspagina.

[/one_third] [one_third]vrijwilligershuis chhuk[/one_third] [one_third]chhuk cdo house[/one_third]

[hr_invisible]

[one_third first]Leerlingen Chhuk[/one_third] [one_third]Klaslokaal Chhuk[/one_third] [one_third]Speelplaats Chhuk[/one_third]

[hr_invisible]

Vanaf 10-2008 zijn we gestart met het geven van 2 uur Engelse les per dag, in het verder afgelegen dorp Rhomdeng. Per fiets gaan de vrijwilligers samen met een of twee Cambodjaanse jongens naar Rhomdeng. Ook bij de school in dit dorp is dringend verbetering van de situatie m.b.t. de school nodig. Het stenen schooltje met 2 klaslokalen moet dringend worden opgeknapt en uitgebreid. Verder ontbreekt het hier nog aan een extra klaslokaal, een toilet voor de leerlingen en leraren, een deugdelijke waterpomp etcetera.
De kwaliteit van de primaire school was van een bedenkelijk niveau. De lesmethoden waren achterhaald en alle basismiddelen ontbraken. Door dit gegeven, en het feit dat veel kinderen verplicht op het platteland moesten werken en/of eten moesten zoeken, was de opkomst laag. Een oplossing hiervoor zou het verstrekken van een gratis lunch kunnen zijn. De ouders hadden al een brief van ons ontvangen waarin we uitleggen hoe belangrijk het zou zijn voor de kinderen om naar school te gaan. Om meer kinderen naar de school te krijgen zijn we sinds juni 2007 gestart met het gratis geven van Engelse les. Het is hartverwarmend om te zien hoe hoog het aantal leerlingen is. Er komen kinderen van omringende dorpen te voet naar school. Afstanden van ruim 8 kilometer zijn geen uitzondering. ‘s Morgens bij de Khmer-les zitten gemiddeld zo’n 130 kinderen. Vanaf de start met de gratis Engelse lessen in de middag is het storm gaan lopen. De kinderen staan te springen om te mogen beginnen. Er komen nu zo’n 300 leerlingen elke dag! Omdat de meeste ouderen hun kinderen pas vanaf 17.00 tijd geven voor school, geven we nu ook van 17.00 t/m 19.00 les. Vanaf 18.00 is het altijd donker en geven we les met licht op stroom van een diesel generator. Dit gebeurt alles in 3 leslokalen met inmiddels 5 Cambodjaanse leraren, die gewone rijstboeren zijn en elke morgen vroeg op het land werken. Ze krijgen dagelijks Engelse les van ons en bereiden de dagelijks lessen samen met onze vrijwilligers voor. In totaal geven we inmiddels in de twee dorpen 12 uur les per dag.

De communeman van de in totaal 7 dorpen vraagt ons regelmatig of we in de verder afgelegen dorpen van de commune ook Engelse les kunnen gaan geven. Momenteel ontbreken ons de financiële middelen hier nog voor.

Medische post Chhuk

Eind 2009 konden we eindelijk beginnen met de bouw van de door de bevolking zo lang gewenste medische post in Chhuk. Jaren van voorbereiding en organiseren ging hieraan vooraf, maar de bouw is inmiddels voltooid en kunnen we met inrichten, veel medische spullen hebben we al vanuit Nederland ontvangen, en infrastructuur gaan beginnen.

De bouw is compleet door de plaatselijke bevolking gedaan, onder toezicht van een plaatselijke bouwkundige. Het was erg belangrijk voor onze organisatie dat de plaatselijke bevolking zelf hun steentje zouden bijdragen aan hun ziekenhuisje. Het was voor de meesten natuurlijk de eerste werkzaamheden op een bouw ooit, wat als een extra bijzondere prestatie mag worden gezien.
Zonder financiële steun van Wijngaard Hees, scholengemeenschap De Lage Waard , muziekband De Familie Buisman en stichting Wilde Ganzen hadden wij dit nooit kunnen doen. Hiervoor namens de Cambodjaanse bevolking nogmaals hartelijk dank!

Medische zorg

Verder helpen we steeds meer weeskinderen of jonge gezinnen, waarvan de vader aan AIDS of een andere ziekte is overleden. Hulp bieden we ondermeer met het bezorgen van eten, kleren, zeep en shampoo. Indien nodig installeren we een waterpomp, wat bij slechte waterkwaliteit kan worden voorzien van een waterfilter. Samen met de bewoners leggen we groentetuintjes aan, zodat ze straks in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien.

Brillendagen

Verdere recente projecten in Chhuk en omliggende dorpen waren ondermeer een brillendag, een medisch programma voor een week in samenwerking met een andere hulporganisatie en naailessen voor de leerlingen, zodat ze leren kleren te herstellen. Tijdens de brillendag hebben we ruim 1000 brillen kunnen verdelen aan mensen die behoeften aan een bril hadden. De brillen zijn gedoneerd door stichting Eyeclarify in Nederland.