Cambodia-Dutch Organization heeft samen met de plaatselijke bevolking van Chhuk een nieuwe medische post gebouwd. Sinds de opening is het elke dag druk en komen er steeds meer patiënten bij. Inmiddels hebben we gemiddeld 100 patiënten per dag. In de meeste gevallen gaat het om lichte aandoeningen, geboortes, maar ook ernstige ontstekingen en bacteriele infecties worden behandeld. We missen de financiële middelen om het goed draaiende te kunnen houden en de medische post van alle benodigde middelen te voorzien. Onze medische staf en de medische vrijwilligers hebben aan enkel pleisters en ontsmettingsmiddelen niet genoeg!

Het vaste personeel bestaat uit, vijf locale medische mensen, een hoofd verpleger, drie verpleegsters en een voedvrouw. Verder een medewerkster voor de algemene werkzaamheden als onderhoud en beveiliging van de medische post. Salaris van het personeel wordt gesponsord door de Harense Smid.

Medio 2012 hebben we officiele ondersteuning van het gezoundheidsdistrict Damdek, welke de bevoorrading van de medicijnen voor z’n rekening neemt. De leveringen verlopen niet vlekkeloos, maar de kosten voor medicijnen zijn voor onze organisatie beduidend minder geworden.

De Medische post Knar Pho

Eind 2009 konden we eindelijk beginnen met de bouw van de door de bevolking zo lang gewenste medische post in Chhuk. De bouw is compleet door de plaatselijke bevolking gedaan, onder toezicht van een plaatselijke bouwkundige en begin 2010 voltooid. Het was erg belangrijk voor onze organisatie dat de plaatselijke bevolking zelf hun steentje zouden bijdragen aan hun ziekenhuisje. Het was voor de meesten natuurlijk de eerste werkzaamheden op een bouw ooit, wat als een extra bijzondere prestatie mag worden gezien. De inrichting van de medische post was mogelijk door gedoneerde medische spullen vanuit Nederland.

Omdat vers en schoon water onmisbaar is voor de medische post, hebben we naast het hoofdgebouw een nieuwe put moeten slaan. De put voldoet de meeste tijd van het jaar, maar staat in de hete periode vaak droog. Hiervoor zijn we nog steeds zoekende naar een oplossing.

Verder hebben we een deel van het terrein moeten ophogen tegen overlast van regenwater, wat vooral in de regentijd veel overlast kann bezorgen. De medische post draait inmiddels volledig op zonneenergie, welke mogelijk is gemaakt door Het Mill Hill College Goirle en stichting Wilde Ganzen. Als noodoplossing hebben we tevens de beschikking over een generator op diesel.

Zonder financiële steun van Wijngaard Hees, scholengemeenschap De Lage Waard , muziekband De Familie Buisman en Wilde Ganzen, plus veel kleine donateurs en supporters hadden wij dit nooit kunnen doen. Hiervoor namens de Cambodjaanse bevolking nogmaals hartelijk dank!

De uitbreiding

Na het verkrijgen van een hogere status, kunnen we in onze medische post de lokale bevolking nog beter en uitgebreider helpen dan voorheen. Wij als CDO zijn zeer trots dat de medische post zo goed functioneert en de instantie van gezondheid van het district dit opmerkt en met ons meedenkt! Om dit in de praktijk goed te laten verlopen, was een uitbreiding van de medische post noodzakelijk en zijn we op zoek gegaan naar oplossingen en sponsoren.

Exact drie jaar na de bouw van de medische post, zijn we met de bouw van de uitbreiding gestart. Het nieuwe gebouw, met drie kamers, is begin 2013 opgeleverd. Het bijgebouw kan momenteel nog niet gebruikt worden, vanwege het gebrek aan financiele middelen voor de inrichting ervan. Het hoofddoel van de uitbreiding is voor Moeder- en Kindzorg, eenvoudig bloedonderzoek en het testen op Aids en diabetis. De kosten van de uitbreiding zijn nog steeds niet volledig gedekt, maar ook voor de inrichting zijn we nog steeds op zoek naar een passende oplossing. Denk buiten financiele middelen aan medische apparatuur en middelen.

Sunware, het bedrijf waar Leon Kuypers, vader van CDO vrijwilligster Marleen Kuypers, mede eigenaar van is, deed de eerste aftrap d.m.v. een schenking van 5000 euro als startkapitaal voor de gewenste uitbreiding. Bij Sunware wil men graag maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar wellicht zijn er nog bedrijven die ons op deze manier kunnen helpen!

In Leeuwarden hebben twee oud vrijwilligers, Michel en Leevie, met hun grote actie Care 4 Cambodia een benefietdag voor Cambodja gehouden. Ook de opbrengst van 3344.58 Euro tijdens deze benefietdag, hebben we gebruikt voor de uitbreiding van ons Health Care Center.

Het bedrijf Grapharma van Jan van de Graaf, welke ons al jaren ondersteunt, heeft een donatie van 1000 euro gedaan voor de uitbreiding.

Deze bedragen werden verder aangevuld door vele kleine supporters en donateurs als; Wilhelmien en Cor Schalkx met hun donateurs, Wijngaard Hees, Alex Brandt, Ton Poortman, IBM Nederland, Tinie en Lenie van der Aa en Hendrie van Emmaus, Francoise van Keulen (van Keulen Communicatie) en de opbrengst van donaties tijdens de dienst van André de Fouw (klik hier voor meer info) en dankzij gedoneerde goederen uit de container, welke vanuit Nederland naar Cambodja is verzonden.

Dit zijn grote stappen in de goede richting, maar we zijn er nog steeds niet. Wie kan ons helpen? Denk bijvoorbeeld ook aan acties op scholen, in je buurt of op je werk. Eventueel kun je bedrijven aanschrijven of Lions- en Rotaryclubs benaderen.

Voortgang

Cambodia Diabetics Assocation, kortweg CDA, is een organisatie welke gespecialiseerd is in voorlichting en behandeling van diabetis. Onder leiding van de Franse professor Keuky helpt CDA ons met het opzetten van een diabetisprogramma, wat voor onze organisatie nog onbekend terrein is. Samen met CDA werken we aan voorlichting voor scholieren van de primary klassen 5 en 6, hoe ze de kans op diabetis beter kunnen voorkomen d.m.v. een gezondere voeding.

Sinds juli 2012 beschikken wer over een Tuk Tuk Ambulance, waarmee we onze patiënten makkelijker kunnen vervoeren. Denk hierbij o.a. aan vervoer van onze medische post naar het ziekenhuis in Siem Reap. De ambulance werd gedoneerd door vereniging O.P.A. uit Steenwijk.

Verder hebben we tegenwoordig in alle kamers sterilisatieapparatuur en dispensers om de handen te ontsmetten met desinfectiemiddelen. De dispensers zijn gedoneerd door Nienke Swart, die in onze medische post als verpleegster vrijwilligerswerk heeft gedaan. Ook dit alles is weer een hele stap vooruit, want dit is een grote uitzondering voor een ziekenhuis op het platteland van Cambodja.

Medische themadagen

Verdere medische projecten in Chhuk en omliggende dorpen zijn ondermeer brillendag, een allround medisch programma voor een week in samenwerking met een medische hulporganisatie en speciale dagen met o.a. een oogarts- en een tandartsspreekuur voor de bewoners.

Brillendagen

Tijdens de eerste brillendag hebben we ruim 1000 brillen kunnen verdelen aan mensen die behoeften aan een bril hadden. Na de eerste brillendag is de vraag naar brillen blijven aanhouden en verzorgen we regelmatig brillenmeetings voor de bewoners. De brillen worden gedoneerd door stichting Eyeclarify en Hans Anders in Nederland. De brillen worden allemaal vooraf gemeten en gelabeld, zodat de patiënten na het meten van de ogen de juiste bril krijgen. Voor het meten van de brillen en de ogen maken we gebruik van professionele apparatuur, welke vanuit Nederland gedoneerd zijn.

[one_third first][/one_third][one_third][/one_third][one_third][/one_third]

Oogartsbezoek

Omdat een bril alleen vaak niet voldoende is, houden we regelmatig spreekuur voor oogproblemen. Een van onze vrijwilligers, Jeroen, welke oogarts in opleiding was, heeft tijdens zijn verblijf veel Cambodjanen met oogproblemen onderzocht en indien mogelijk geholpen. Wil je ook graag aan de slag als oogarts (in opleiding) in onze medische post, neem dan gerust contact met ons op.

Tandartsbezoek

Ook hebben we met enige regelmaat tandartsen als vrijwilliger in Chhuk en omringende dorpen. Deze behandelen niet alleen de bewoners met klachten, maar voeren ook algemene tandheelkundige controle uit en geven educatie met betrekking tot mondhygiëne.