Samrongh is het op één na laatste dorp in in de commune Khna Po, de commune waar ook de dorpen Chhuk, Rhomdeng, Bho, Sambath, Tsjob, Bhos Thom en Thomrie Chhong onder vallen. De school van Samrongh ligt een beetje verscholen, maar is ideaal voor de kinderen die tussen de rijstvelden in deze omgeving wonen. Het schoolgebouw is sterk verouderd en voldoet qua grootte niet aan het grote aantal kinderen van het dorp.

Klaslokalen Samrongh

Samrongh is niet alleen vanwege de enigszins geïsoleerde ligging moeilijk bereikbaar, maar ook de wegen van en naar het dorp zijn moeilijk begaanbaar. De wegen zijn rondom slecht en aan infrastructuur ontbreek het in en rondom Samrongh vrijwel geheel. In de regentijd kan men alleen maar gebruik maken van ossenkarren, wat het werken in dit dorp moeilijk maakt.

educatie

De vele potentiële leerlingen uit het dorp kunnen momenteel geen deugdelijk onderwijs genieten. Momenteel kunnen er 136 kinderen deelnemen aan de lessen in het te kleine, houten schooltje. Als je bedenkt dat een gemiddeld gezin in deze regio 5 kinderen heeft en er 227 gezinnen in het dorp Samrongh leven, is een school van dit formaat natuurlijk veel te klein. Door de bouw van 3 extra klaslokalen willen we aan het ruimtelijk gebrek een oplossing bieden. De kinderen van Samrongh zijn zeer leergierig en vragen geregeld of we een oplossing voor hun probleem hebben. School vinden de kinderen en hun ouders zeer belangrijk, maar op deze manier is het geen doen.


Project

Cambodja

Veel kinderen in Samrongh helpen in de seizoenen mee op de rijstvelden. Omdat er relatief meer eten vindbaar is in de bossen, ligt het aantal kinderen en weeskinderen in Samrongh hoger dan in de omringende dorpen. Hierdoor is de vraag naar een groter schoolgebouw en daarmee beter onderwijs ook zeer urgent. De kosten voor de bouw van een nieuwe school met drie klaslokalen bedraagt Euro 50.000, waarvoor we met fondsenwerving zijn gestart.