Stichting Cambodia-Dutch wil alle mensen bedanken die ons hebben gesteund en nog steeds ondersteunen. Ook onze vrijwilligers bedanken we van harte voor hun inzet.

Onze gegevens

Stichting Cambodia-Dutch
Strobloemstraat 17
5643JW Eindhoven (NL)

Telefoonnummer: +31 (0)6 51105340

CONTACT/MAIL

ANBI : 8195 41 552 | KvK : 17227679

Stichting Cambodia-Dutch is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor donaties voor particulieren aftrekbaar zijn, kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/giften

Rekening : 56 24 08 525 | IBAN code: NL04ABNA0562408525
BIC / Swiftcode : ABNANL2A | Bank : ABN-AMRO | Filiaal / Department : Eindhoven

Je kunt ons ook een donatie via Tikkie overmaken. Scan de QR-Code met je smartphone en bepaal welk bedrag je zou willen overmaken ->

Tikkie donatie Cambodja

Wil je ons machtigen om je donatie af te schrijven? Dat kan eenvoudig via ons machtigingsformulier. Liever doneren via Paypal? Klik dan op de donatieknop en ga direct naar ons account.

Donaties zijn aftrekbaar
Stichting Cambodia-Dutch is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn donaties voor particulieren aftrekbaar. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/giften.

Wat kunnen wij met uw donatie bekostigen?

Toilet: € 250,00
Waterpomp: € 200,00
Waterfilter: € 35,00
Huis: € 2000,00
Fiets: € 150,00
Pakket met uniform, slippers en rugzak: € 35,00
Voedselpakket: 40,00

Aantrekkelijke belastingaftrek bij vijfjarenovereenkomst

Ben je donateur of wil je donateur worden, dan is het heel aantrekkelijk om dit in een overeenkomst voor minimaal vijf jaar vast te leggen. Als je vijf jaar een vast bedrag doneert, dan mag je dat volledig van de belasting aftrekken. De drempel die normaal geldt voor het aftrekken van giften (1% van je verzamelinkomen) vervalt dan. Je hoeft niet naar de notaris om een overeenkomst op te stellen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of bereken hier je aftrek.

De belastingdienst vraagt om twee verschillende nummers:

– Het RSIN-nummer van Stichting Cambodia-Dutch. Dat is: 819541552
– Het transactienummer/contractnummer. Dit vullen wij in op de overeenkomst.

Let op! Stuur twee exemplaren van de ingevulde overeenkomst naar:
Stichting Cambodia-Dutch
Strobloemstraat 17
5643JW Eindhoven.
Je krijgt dan één door ons ondertekend exemplaar retour voor je belastingaangifte.