Door het volgende formulier in te vullen, machtig je Stichting Cambodia-Dutch om een bepaald bedrag af te schrijven. Je geeft hier ook een frequentie van het afschrijven op aan.

  Uw naam (verplicht)

  Straat (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Bank/gironummer (verplicht)

  Bedrag in Euro (verplicht)

  Doel van uw donatie

  Frequentie van uw donatie

  Opmerking

  Met het verzenden van dit formulier machtig ik Stichting Cambodia-Dutch om het aangegeven bedrag per gewenste periode af te schrijven van mijn bank- of girorekening.
  Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per e-mail.

  Je kunt altijd zonder opgaaf van redenen je machtiging intrekken. Binnen dertig dagen na afschrijving storten we het bedrag terug.

  ANBI : 8195 41 552 | KvK : 17227679

  Stichting Cambodia-Dutch is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties zijn daardoor voor particulieren aftrekbaar. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/giften