Vul het volgende formulier uit en machtig Stichting Cambodia-Dutch voor het afschrijven van het door u aangegeven bedrag en de door u aangegeven frequentie.

  Uw naam (verplicht)

  Straat (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Bank/gironummer (verplicht)

  Bedrag in Euro (verplicht)

  Doel van uw donatie

  Frequentie van uw donatie

  Opmerking

  Met het verzenden van dit formulier machtig ik Stichting Cambodia-Dutch om het aangeven bedrag per gewenste periode af te schrijven van mijn bank- of girorekening. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per e-mail.

  U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen uw machting intrekken en binnen 30 dagen na afschrijving een bedrag terug laten storten.

  ANBI : 8195 41 552 | KvK : 17227679

  Stichting Cambodia-Dutch is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor donaties voor particulieren aftrekbaar zijn, kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/giften