Tussentijds verslag sanitatie project Takeo cambodia

Tussentijdsverslag Sanitatie project Takeo 2010

Het project is tot nu toe erg positief verlopen. De hoofdman en lokale bevolking zijn zichtbaar tevreden met hun latrines.

Educatie m.b.t. het bouwen  en hygiene.

D.m.v. het geven van lessen engels en hygiene  wat gedurende het gehele jaar al gebeurd zijn de kinderen zich steeds meer bewust van het nut van een toilet, het wassen van handen met zeep na toilet en voor het eten en het tanden poetsen.

Er is een hygiene lied gemaakt dit wordt steeds herhaald, er worden educatieve speurtochten uitgezet die via waterpomp, waterfilter, rijstvelden en latrines lopen met daarin verwerkt vragen die de kinderen moeten beantwoorden, er hangen posters in de klassen en op elke toilet hangt een hygiënekaartje.

Toch is het ons ook duidelijk dat dit niet voldoende is maar dit een jarenlang proces gaat worden, waar we op in spelen.

hygieneposters in scholen

Inkoop materiaal

We hebben bij een aantal shopjes gevraagd om een prijsberekening, om te vergelijken.

Hierdoor zijn we tot een goede prijs kunnen komen, maar wel is er tussen de project aanvraag en het inkopen van de materialen, een prijsverhoging ontstaan. Ook de zeer slechte dollarkoers heeft hierin meegespeeld. 

Voorbereiding

Er zijn gesprekken gevoerd tussen Jan, Phea en de hoofd/communemannen. In dit gesprek is besproken wat het plan van aanpak wordt. Daarna zijn de lokale jongens, die ons helpen met het project en vertalen, uitvoerig ingelicht. Middels tekeningen op het schoolbord wordt duidelijk gemaakt hoe de latrine gebouwd moet worden. Toen zijn er in beide dorpen een proeflatrine gebouwd. Er is een fotoboek gemaakt en vervolgens een 10-stappenplan.

Tijdens de uitvoering van de proeflatrines bleek dat veel mensen analfabeet waren, geen afmetingen kenden met als gevolg dat we niets aan het fotoboek en stappenplan hadden.

Mensen hielden zich al tijdens de eerste twee proeftoiletten niet aan de tijd en gingen op de rijstvelden werken (wat overigens hun eerste levensbehoeften is natuurlijk).Toen zijn we met een contract gaan werken.

Contract.

Er is een contract gemaakt in de Khmer taal waarin een aantal voorwaarden staan;

*afmetingen van de latrine

*voor deze afmetingen het materiaal door CDO geleverd wordt,

*de toilet in 10 dagen gebouwd moet worden, zo niet wordt het materiaal weggehaald.

Dit contract werd getekend door het hoofd van een familie en bezegeld met een duimafdruk.

tekenen vanhet contract 

Uitvoer

De beste manier van werken was op den duur toch gebleken, dat nadat de bewoners aangewezen werden die bij de volgende 15 te bouwen latrines behoorden door de lokale jongens die het project ondersteunden paaltjes werden gezet voor de afmetingen en elke ochtend en avond de te bouwen latrines bezochten en de bewoners aanwijzingen gaven.

We hebben latrines gebouwd bij de mensen die zich vooraf bij het vrijwilligershuis hebben ingeschreven. Deze mensen wilde zelf een latrine en zijn dus ook gemotiveerd zijn voor het gebruik en onderhoud.  Aangezien CDO hulp biedt aan de aller armste is het van belang dat er goed gekeken wordt of deze mensen geen eigen middelen hebben om zelf een latrine te bouwen.

Het werken met dit contract en het dagelijks bezoeken van de bewoners en hun latrines werkten uitstekend. 

Inschatting bewoners per latrines.

Tijdens de uitvoering van bouw blijkt dat de berekening die ingeschat was, van ongeveer 15 personen per latrine niet helemaal juist is. Bij het volgende project is dit aangepast.

Bv. Er worden 2 latrines  gebouwd bij de families die bestaan uit 26 leden, maar ook een latrine gebouwd bij een alleenstaande moeder met 1 kind, waarvan vader zelfmoord had gepleegd.  Een meer reëel beeld is dan toch 10 bewoners gemiddeld per toilet.

 geen 15 mensen op een toilet maar nog steeds heel veel!!

Waar rekening mee gehouden wordt

 Door de dorpen heen liggen wateropslagplaatsen, er is zoveel mogelijk rekening gehouden met voldoende afstand tussen drinkwater en latrine en huizen en het plaatsen van de latrines.

Rerealiseerd

Gerealiseerd;

* 75 latrines,pour flush, in de dorpen Phum Preaet en Muen Protsjan

De eerste 2 dorpen in de commune Champei, in de provincie Takeo, Cambodia.

Voortzetting

Dankzij het wandelen voor water van de twee basisscholen ‘De Oase’ en ‘St. Bernard’,de verdubbeling van aquaforall en lionsclub wodancella hebben we dit kunnen realiseren en er komen nog veel meer toiletten!!

Toch is het zo dat dit pas de eerste twee dorpen zijn waar we toiletten plaatsen en ons streven is dit voor de hele commune te realiseren, (dit zijn acht dorpen) helpen jullie ons dit doel te bereiken?

Heel hartelijke dank namens cambodia-dutch organisation en de  bevolking van commune Champei.

You Might Also Like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *