Sinds 2006 werkt Cambodia-Dutch in de prachtige omgeving van het dorpje Chhuk. Dat ligt dertig kilometer ten zuidoosten van de stad Siem Reap en hier wonen vooral traditionele rijstboeren en hun families. De bewoners van Chhuk leefden nog zonder elektriciteit en moderne hulpmiddelen in eenvoudige traditionele huizen van bamboe en palmblad. We zetten hier verschillende projecten op.

Veel bereikt op het platteland rond Chhuk

Er was een klein schoolgebouw in Chhuk, maar de lessen op deze basisschool werden in 2006 maar weinig bezocht. De kwaliteit van lesgeven was van een bedenkelijk niveau, de lesmethoden waren achterhaald en alle basismiddelen ontbraken. Leerlingen kwamen niet naar school, omdat de onderwijskwaliteit onvoldoende was en omdat ze van hun familie op het land moesten werken of eten moesten zoeken. We hebben de ouders voorgelicht over het belang van onderwijs voor hun kinderen. We ondersteunen gezinnen bij de aanschaf van uniformen of een fiets om naar school te gaan.

2. Engelse lessen op school

In 2006 startten we met het geven van gratis Engelse lessen na de reguliere Khmer-lessen. Wij betalen de salarissen van de leraren Engels. Inmiddels geven we zo’n twaalf uur per dag Engels. Een gedeelte van deze extra lessen vindt van 17.00 tot 19.00 uur plaats, na het werk op de velden. Door de populaire Engelse lessen is het aantal leerlingen dat ’s morgens of ‘s middags naar de Khmer-school gaat ook gestegen.

3. Nieuw schoolgebouw

In 2008 bouwden we een nieuwe school naast de bestaande stenen school. Bovendien zijn een goede waterpomp, een toiletgebouw en een opslagruimte geplaatst. De opslagruimte wordt nu ook gebruikt als voorbereidings- en vergaderruimte.

Infrastructuur

Naast social care, waarbij we een aantal zeer arme gezinnen tijdelijk voorzien van rijst en vis, verstrekken we soms medicijnen aan zieke mensen. Ook heeft onze organisatie in de dorpen geïnvesteerd in de verbetering van de infrastructuur. Onverharde wegen vragen steeds onderhoud, zeker na het regenseizoen.

Gezondheid

Voor de meeste bewoners van Chhuk was in 2008 geen schoon drinkwater beschikbaar. Dat veroorzaakte veel lichamelijke klachten. Het aantal waterpompen was beperkt en veel pompen waren kapot en moesten vervangen worden. Deze situatie is verbeterd, maar er is nog veel werk te verzetten. Het gebrek aan medische zorg was voor veel bewoners een groot probleem, want het dichtstbijzijnde ziekenhuis was in Siem Reap. Dat is met de tuktuk een uur rijden en de kosten waren vaak veel te hoog om zelf te betalen. In 2009/2010 bouwden we daarom een medische post.