Sinds 2006 werkt de Cambodia-Dutch Organization in de prachtige omgeving van het dorpje Chhuk, het ligt 30 kilometer ten zuidoosten van de stad Siem Reap, waar traditionele rijstboeren en hun families wonen. De dorpsbewoners van Chhuk leefden nog zonder elektriciteit en/of andere moderne hulpmiddelen in de zeer eenvoudige, traditionele huizen van bamboe en palmblad.

De school in Chhuk

Er was een klein schoolgebouw. De Khmerlessen op deze basisschool (grade 1 t/m 6) werden in 2006 overdag maar mondjesmaat bezocht door de leerlingen. De kwaliteit van lesgeven op de primaire school was van een bedenkelijk niveau. De lesmethoden waren achterhaald en alle basismiddelen ontbraken. Door dit gegeven en het feit dat veel kinderen verplicht op het platteland moesten werken en/of eten moesten zoeken, was de opkomst laag. We hebben de ouders geïnformeerd hoe belangrijk het is om hun kinderen naar school te laten gaan. In 2006 zijn we als organisatie in Chhuk gestart met het geven van gratis Engelse lessen na de reguliere Khmerlessen.

Engelse lessen

Inmiddels is het aantal Engelse lessen opgelopen tot zo’n twaalf uur per dag. Een gedeelte van deze extra lessen wordt van 17:00 tot 19:00 uur gegeven, vanwege het nog verplichte werk op de velden. Door de populaire Engelse lessen is het aantal leerlingen dat ’s morgens of ‘s middags naar de Khmer-school gaat ook gestegen.

Nieuw gebouw

In 2008 hebben we naast de bestaande stenen school een nieuw gebouw neergezet. Er is een deugdelijke waterpomp geplaatst en er is een toiletgebouw en een opslagruimte gebouwd. De opslagruimte ter grootte van een klas wordt nu ook gebruikt als voorbereidings- en vergaderruimte. Naast de vergoeding die we de leraren geven voor hun Engelse lessen, ondersteunen we gezinnen bij de aanschaf van uniformen of een fiets om naar school te gaan.

Infrastructuur

Naast social care, waarbij we een aantal zeer arme gezinnen een korte periode voorzien van wat rijst en vis, verstrekken we soms medicijnen aan zieke mensen. Ook heeft onze organisatie in de dorpen in de verbetering van de infrastructuur geïnvesteerd, zeker na het regenseizoen, als er veel gaten in de weg ontstaan zijn, vragen de ongeplaveide wegen steeds onderhoud (zand en grind).

Gezondheid

Voor de meeste bewoners van Chhuk was in 2008 geen schoon drinkwater beschikbaar, hetgeen de oorzaak van veel lichamelijke klachten bleek te zijn. De beperkt aanwezige waterpompen waren veelal stuk en moesten in de meeste gevallen vervangen worden. Deze situatie is nu wel verbeterd, maar er is nog veel werk te verzetten. Het gebrek aan medische zorg was voor veel bewoners een groot probleem, want het dichtstbijzijnde ziekenhuis was in Siem Reap. Dit is met de tuktuk een uur rijden en de kosten waren vaak veel te hoog om zelf te betalen. In 2009/2010 is er een medische post gebouwd, lees verder onder Medische Post.