In 2010 werd in samenwerking met de bevolking en een plaatselijke bouwkundige het eerste deel van de medische post in de commune Khnar Po voltooid. Er werd ook een nieuwe put geslagen voor drinkwater.

De Medische post Knar Pho

Het doel van deze medische post was om eerste hulp te verlenen, om behandelingen te verrichten bij lichte aandoeningen en om geboortes veilig te laten verlopen. De medische staf werd toen gevormd door een hoofdverpleegkundige, één verpleegkundige en een vroedvrouw, geen van allen met veel opleiding. Een schoonmaakster zorgde voor een hygiënisch gebouw.

aid

Cambodia-Dutch kon dankzij sponsoren voor de salarissen van het personeel en beperkte medische middelen zorgen. Via de containers hulpgoederen, die we destijds verstuurden, konden ook ontbrekende medische materialen als: een in hoogte verstelbare onderzoekstafel en bedden en meubilair verzonden worden.

kinderen

De elektriciteit van de medische post wordt gedeeltelijk geleverd door zonne-energie. Al gauw werd de medische post dagelijks bezocht door vele patiënten uit de (soms verre) omgeving.

Heel enthousiast waren de mensen over onze brillendagen, waar door deskundige vrijwilligers voor de mensen een passend exemplaar uit de opgestuurde brillen werd gezocht. Deze waren getest met professionele apparatuur onder begeleiding van diverse oogartsen.

Medio 2012 kregen we een officiële erkenning ( een hogere status) als Health Care en ondersteuning van het gezondheidscentrum Damdek, met de bedoeling dat zij voor de bevoorrading van de medicijnen zouden gaan zorgen.

arts

Een zeer welkome aanvulling, was de aanschaf van een ambulance tuktuk in 2012, die er voor zorgde dat patiënten niet meer achter op de brommer naar het ziekenhuis in Siem Reap vervoerd hoefden te worden. Na jaren goede dienst, konden we na een donatieactie de tuktuk voor ziekenvervoer in 2020 vervangen door een prachtige sterke ambulance.

medisch

Onze Health Care konden we begin 2013, uitbreiden met een nieuw gebouw: drie kamers voor moeder- en kindzorg, bloedonderzoek en voor het testen op aids en diabetes. Er wordt de laatste jaren, ook vanuit de regering, in onze medische post aandacht aan voorlichting besteed. De medewerkers voeren ook het nationale vaccinatieprogramma uit.

doc

In 2020 bestaat het team uit: twee medical officers, drie vroedvrouwen (waarvan twee met opleiding), één verpleegkundige twee leerling-verpleegsters en een schoonmaakster.

Na onderzoek bleek het water bij de medische post giftige stoffen uit de grond te bevatten. Dit maakte het noodzakelijk dat er op een andere plek een nieuwe pomp en een waterzuiveringsinstallatie geplaatst moesten worden. Dit is in 2017 gerealiseerd.

water