De school in Sambath betreft een primary school en valt onder het Ministerie van Onderwijs. Het gebouw heeft 5 klaslokalen. De directeur van de school is mr. Vich Sopheap. Er krijgen 215 leerlingen dagelijks Khmer onderwijs van grade 1 tot grade 12. De leeftijd varieert van 5 tot 14 jaar. Ze komen uit vier omliggende dorpen. Er zijn 9 Khmer leraren, die de lessen verzorgen. De kinderen krijgen op deze school ook Engelse les, die door Stichting Cambodia-Dutch gefinancierd wordt.

Sambath project

Een nieuw dak voor de Sambath school

De school is gebouwd in 2000 en heeft een nieuw dak nodig. Door de soms barre weersomstandigheden zitten er grote gaten in het huidige dak en ook de dakspanten zijn aan vervanging toe. We willen graag dat de kinderen droog en veilig les krijgen, vooral in het regenseizoen.

Schoolklas Cambodja

Het materiaal dat gebruikt zal worden voor het nieuwe dak zal duurzaam zijn, zodat de school de komende jaren intensief gebruikt kan worden. Het plan is om voor het regenseizoen in september/oktober 2021 te starten en het zal een aantal maanden duren voordat het project voltooid is. De lokale bevolking is nauw betrokken en draagt bij in arbeid. Het project zal worden gemonitord door mr. Phea Keo en het Cambodjaanse team van CDO. De kosten voor nieuwe spanten en nieuwe dakpannen bedragen $ 21.825,50, waarvoor we met fondsenwerving zijn gestart. We houden ze graag droog, zodat ze gezond blijven!

project nieuw dak


logo wilde ganzen

Wilde ganzen ondersteunt dit project en draagt naar rato bij aan dit project.

Voortgang van het dak in beeld: