Door de grote verbeteringen in levensomstandigheden van de Baca familie waar Jan Camp, zo nauw mee samenwerkte, kwamen familieleden uit het zuiden met het verzoek of ook daar een project gestart kon worden.

Takeo, Commune Champei

Zo’n 40 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Phnom Penh ligt de commune Champei in de provincie Takeo. Er leven ruim 6000 bewoners verdeeld over een zevental dorpen. Meer dan de helft van dat aantal zijn kinderen onder de 21 jaar. De bewoners zijn uiterst vriendelijk en behulpzaam. Ze leven nog op traditionele wijze onder primitieve omstandigheden met te weinig of geen water en vaak zonder elektriciteit.

school

Schoollokaal

Hierboven het eerste schooltje van bamboe en palmblad dat we in 2009 in Praek (Takeo), naast het vrijwilligershuis neer gezet hebben om er op speelse wijze Engels te leren aan kinderen. Dat bleek een groot succes, waarna een tweede gebouwtje naast is gezet. In het nabij gelegen dorp Muen Protchan hebben we in 2012 een derde bamboeschool gebouwd, zodat het dorp over een eigen schoollokaal zou beschikken en de kinderen niet meer in Praek naar school hoefden. Helaas is de houdbaarheid van gebouwtjes van deze natuurlijke materialen niet erg groot. Bovendien vonden de loslopende kalkoenen het ook een heerlijke plek om de nacht door te brengen. Een paar leerlingen moesten dagelijks eerst de droge poepjes van de banken vegen voor de lessen konden beginnen! De afgelopen jaren zijn steeds reparaties uitgevoerd en zijn verbeteringen aangebracht, zoals schoolborden, golfplaten daken, kippengaas voor de ramen en afsluitbare deuren.

Engelse lessen

Door het geven van gratis Engelse lessen maken we de kinderen vertrouwd met het lezen en spreken van een andere taal. Het leren van basis Engels biedt de kinderen meer kansen om zich verder te ontwikkelen. Tot op heden worden nog steeds Engelse lessen gegeven in de late middag en avonduren. Regelmatig worden ook onderwerpen als hygiëne, gezondheidszorg op speelse wijze aangeboden. In de grote steden van Cambodja wordt wel meer aandacht besteed aan Engels en voorlichting, maar op het platteland is dit vaak niet aan de orde. Zonder steun van buitenaf leven de dorpsbewoners vaak in bittere armoede en is er zo goed als geen toekomstperspectief. Als mensen al hun energie nodig hebben om te overleven, ontwikkelen ze niet gemakkelijk nieuwe initiatieven.

Water en sanitatie

Prioriteit nummer één was het verbeteren van de waterkwaliteit en het zorgen dat er het hele jaar door voldoende water was voor iedereen in de commune. Ongeveer 15% van de baby’s in Champei stierf bij de geboorte. Hoofdoorzaken hiervan waren infecties, ontstekingen en daarmee gepaard gaande buikklachten, welke vaak werden veroorzaakt door parasieten in het water rond de rijstvelden. We deden ook ons best om Hepatitus B te voorkomen, door voorlichting te geven over goede hygiëne.

Waterkwaliteit

In samenwerking met de bevolking werden op diverse plekken waterpompen geslagen. Het water bleek helaas vaak van inferieure kwaliteit. Om dit probleem constructief aan te pakken, werkten we vanaf november 2009 samen met de Amerikaanse organisatie Engineers Without Borders (EWB) om oplossingen te zoeken en te zorgen voor de zuiver drinkwater. De bodem werd uitvoerig onderzocht en er werden grond- en oppervlaktewatertests gedaan.

sanitatie

Waterfilters

Door het veelal ongezonde pompwater, bleek het voor veel gezinnen onmogelijk om aan schoon water te komen. Gebotteld water was voor de meesten onbetaalbaar, waardoor zij toch aangewezen waren op het water uit sloten en meertjes. Een eenvoudige oplossing werd gevonden in het plaatsen van waterfilters in of bij de huisjes. Daarvan hebben we er vele kunnen neer zetten, geschonken door donateurs.

Toiletten

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater in rijstvelden en sloten te verbeteren werd in 2010 gestart met het bouwen van eenvoudige toiletten: een stenen hokje met een (spoel)waterbak en een toiletpot, afgesloten met een deur. De toiletten worden door de families zelf gebouwd, met materialen die door ons worden geleverd. Middels een contract wordt vastgelegd dat het toilet binnen een bepaalde periode moet worden gebouwd, anders worden de materialen weer ingenomen. Dit zorgt enerzijds voor meer eigen initiatief en anderzijds dat de geleverde materialen ook gebruikt wordt voor de bedoelde toiletten. Inmiddels zijn in Champei al meer dan 300 toiletten gebouwd. Vanwege de goede resultaten, gaan we er nog mee door.

Vrijwilligershuis

Met geweldige hulp van donateurs konden we in 2009 een vrijwilligershuis bouwen van waar uit onze activiteiten gecoördineerd konden worden en zo was een goede slaapplek voor onze vrijwilligers gecreëerd. Het huis ligt aan een t-splitsing van twee doorgaande wegen, tegenover het shop/restaurantje van “moeder”. Dit is ook de plek waar vrijwilligers tijdens hun verblijf verwend worden met een broodje en authentieke Cambodjaanse gerechten.

Takeo

Door het geven van gratis Engelse lessen maken we de kinderen vertrouwd met het lezen en spreken van een andere taal. Het leren van basis engels biedt de kinderen meer kansen om zich verder te ontwikkelen. Tot op heden worden nog steeds Engelse lessen gegeven in de late middag en avonduren. Regelmatig worden ook onderwerpen als hygiëne, gezondheidszorg op speelse wijze aangeboden.

In de grote steden van Cambodja wordt wel meer aandacht besteed aan Engels en voorlichting, maar op het platteland is dit vaak niet aan de orde. Zonder steun van buitenaf leven de dorpsbewoners vaak in bittere armoede en is er zo goed als geen toekomstperspectief. Als mensen al hun energie nodig hebben om te overleven, ontwikkelen ze niet gemakkelijk nieuwe initiatieven.

Naaiproject

Om werkgelegenheid te creëren en mensen de mogelijkheid te bieden inkomsten te genereren zijn we in 2013 begonnen met een naaiopleiding. Ons doel was om een aantal jonge mensen de mogelijkheid te bieden om niet meer in de megalomane textielfabrieken te moeten werken maar als zelfstandige in de eigen omgeving.

Eind december 2012 werd een gebouwtje neergezet van beton, hout en palmblad. Deze naaischool werd speciaal aan de doorgaande weg gebouwd, zodat ook lokale mensen de mogelijkheid zouden hebben om hier hun kleding te laten maken of repareren. We konden de naaiklas inrichten met veel gedoneerde stoffen en materialen uit Nederland. Later werden voorraden op de plaatselijke markt en bij winkels in Phnom Penh aangevuld.

Helaas bleken de gereviseerde naaimachines, opgestuurd uit Nederland, niet lang bestand tegen het klimaat en de stoffige omgeving. Er zijn sterkere elektrische machines aangeschaft, die ook in Phnom Penh gerepareerd kunnen worden. De machines zijn ook tot trapnaaimachine omgebouwd, die kunnen de leerlingen dus ook gebruiken wanneer de stroom weer eens uitvalt. De jonge mensen, die uitgekozen zijn voor dit naaiproject komen uit arme gezinnen.

Een van de eerste, zeer talentvolle leerlingen is nu onze sewing teacher. Deze jonge vrouw woont naast de naaischool. Omdat de studenten vaak onmisbare werkkrachten voor de gezinnen zijn, wordt er alleen van 7 u tot 11u lesgegeven, maar de mogelijkheid bestaat om ’s middags in de klas te oefenen of te werken. De eerste cursussen van een half jaar, waar steeds acht studenten aan deel namen, leverden redelijke resultaten. De studenten hadden echter nog onvoldoende geleerd om zelfstandig te kunnen werken. We vonden het vanaf 2016 zinvoller om de cursusduur te verlengen tot een jaar. Zij kunnen nu een officieel erkend certificaat behalen! Ook doen we ons best om de afgestudeerde leerlingen te volgen en indien nodig te ondersteunen.

In 2018 is er voor de naaischool een nieuw onderkomen neergezet. Deze keer duurzamer en met een stevige fundering, een stalen constructie en weerbestendige boardplaten, die zorgen voor een betere isolatie. De nieuwe tegelvloer is ook veel praktischer dan de betonnen vloer in het andere gebouw.

Toekomst

Scholing en werkgelegenheid creëren is een mogelijke oplossing, om uit het armoedige bestaan te kunnen komen. Buiten het feit dat het grootste deel van de bevolking boer is, zijn er verder weinig andere bronnen van inkomsten. Het starten van scholingsprogramma‘s is een eerste stap naar betere vooruitzichten in de toekomst.